Kerkgangers tijdens een dienst te Dorehkar op één van de Ajoe-eilanden