Bel Retiro, het buitenverblijf van de gouveneur van Maleisië op Government Hill te Penang