Resultaten van praktijkproeven: Drukoverbrenging door de wegverharding No. 1