G.J. (George) Rijken op het erf van zijn woning te Delanggoe ten westen van Soerakarta