De Kweekschool voor onderwijzeressen in Zorg en Hoop, Suriname.
Suriname. Kweekschool voor onderwijzeressen te Zorg en Hoop