Mededeelingen van het N.I.W.V. laboratorium No. 3: Onderzoek van cutback-asphalten I