Huis van de familie Oosthout vermoedelijk te Tasikmalaja