Onderzoek van asphalt No. 3, Invloed van gemorste smeerolie op asphaltverhardingen