"Kantoor van de Studiewijk voor Hygiëne" temidden van Chinese winkels op Tanah Tinggi, Batavia
Studiewijk voor Hygiene Tanahtinggi Batavia-C. Kantoor