Indeeling der korte overzichten van de vaklieratuur