Fabrieksgebouw met trams en wagens van de suikerfabriek Kadhipaten bij Madjalengka