Zij-aanzicht van het huis van gezaghebber D.L. Simons te Taroetoeng, Sumatra