Aanvoer van suikerriet op de suikerfabriek Perning bij Modjokerto