Financieel resultaat van oppervlakte-asphalteering van wegverhardingen