"Magelang : de aloon-aloon met missigit vanuit het logement. Het hek is nog aan het logement - dan volgt de weg en eindelijk het grasveld met 2 boomen (waringin) met muurtjes. De Soembing vormt den achtergrond"