Waruga van Tololio Topit, een van walakhoofden van de Minahasa die in 1679 een verbond met de VOC sloot. De Waruga bevindt zich voor de Protestantse kerk te Woloan