Hoofdkantoor van de Hulpspaar- en landbouwcredietbank te Bandung, Java
Hoofdkantoor van de Hulpspaar- en landbouwcredietbank te Bandoeng.