Zijaanzicht van het kantoor van de NIMEF-fabriek, Bandung
Nimef Bandoeng Zij aanzicht