Inzichten over verkeerseischen en stadsaanleg, ook voor kleine steden