Centrifuges in de wasserij van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) te Tandjong Priok, Batavia
Centrifuges in de wasscherij te TG. Priok