Schetskaart van de hoofdplaats Bandjermasin en omliggende terrein