Aankomst van Gouverneur-Generaal Mr. D. Fock tijdens diens bezoek aan de Pasar Gambir in Batavia
Pasar Gambir 1922. De aankomst van Z.E. den G.G.. Lourdes