Ziekenzaal voor TBC-patiënten in de Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting (CBZ), Karangmendjangan
Bouw nieuwe C.B.Z. Karagmendjangan Perceel I 2e verdieping Ziekenzaal T.b.c. patiënten. Bouw 1938-1940. Soerabaja