Laboratoriumproeven: Vergelijking van onderzoeksmethoden, betreffende de hardheid van gesteenten