Tuin bij de woning van de assistent-resident te Tasikmalaja