Eindpunt primaire leiding met Kalie Djaran sluis te Rawah Djombor, waterwerken vermoedelijk in opdracht van suikerfabriek Manishardjo ten noordoosten van Klaten