Het spoorwegstation Kota in aanbouw, Batavia
1929. Hoofdingang. steigerwerk en formeelen